0 (222) 231 8986 | guvenkuyumcusu@guvenkuyumcusu.com

MultiPurpose


Üçüncü Likidite Genişlemesi Beklentisi ve Piyasalar:30.03.2012

Üçüncü Likidite Genişlemesi Beklentisi ve Piyasalar:30.03.2012

Uzun bir süredir ABD ekonomisinin dünya ekonomisineve piyasalarına olan etkisini izleyip tartışmaktayız.ABD’nin ekonomi yönetimini almış olduğu kararlarpiyasaları derinden etkilemekte. Alınan karalarıntemelinde de piyasalara verilen likidite bulunmakta.Ancak burada bir kere daha ifade etmek gerekiyor ki,gerek ABD merkez bankası Fed, gerekse diğer merkezbankaları keyiflerinden piyasalara likidite enjekteetmiyorlar. Etmelerinin temel nedeni bankacılıksiteminin daha önce merkez bankaları inisiyatifi dışındaçeşitli varlıkları birkaç defa menkulleştirerek yaratmışoldukları likiditenin, bu menkullerin değeri sıfıra ulaşıncaortadan yok olmasının bir telafisi. Yani bu menkulleriellerinde bulunduranlar likidite zorluğuna girdiklerinoktada iflas etmemeleri için merkez bankalarının veözellikle de Fed’in bu varlıklar karşısında yaratmışolduğu bir likidite. Merkez bankalarının piyasalara likidite enjekteetmelerinin ikincil nedeni ise faiz oranlarını hedef alarakekonomiye bir canlılık kazandırmak. Bu doğrultuda,ABD’de faizlerin likidite genişlemesine başlandığızamandan itibaren bir gevşeme eğiliminde olduğunuizlemekteydik. En son da operasyon twist denilen, vadedeğişimine dayalı likidite genişlemesi de hedef almışolduğu faiz oranlarını (10 yıllık ABD tahvilinde) uzuncabir süre %2 ve altında tutmayı başarabilmişti. Bunedenle faizlerin %2.5 seviyesine doğru yönelmesi bupolitikalarda bir değişimin sinyalleri olarakalgılanmaktaydı. Bunun kalıcı olması durumunda dapiyasalarda önemli bir takım değişimlerin yaşanacağınıgeçen haftaki analizimizde ortaya koymuştuk. Bu hafta meydana gelen gelişmeler ve Fed BaşkanıBernanke’nin açıklamaları henüz “dereyi görmedenpaçaları sıvama” yönünde oldu. Ekonomideki canlılıkkonusunda Bernanke, her ne kadar faiz kararını verildiğibir önceki açık piyasa kurulu toplantısında yaptığıaçıklamada ekonomideki gelişmeleri olumlukarşıladığını açıklamış olsa da, ihtiyatı elden bırakmakistemediğini ve bu konuda uyanık davranılmasıgerektiğini bu hafta açıkladı. Buna ek olarak dazamanlama konusunda bir ipucu vermekten kaçınsa da,para otoritesinin parasal genişleme opsiyonlarını elindetuttuğunu açıklaması ile QE3 beklentilerini canlıtutmaya devam etti. Bütün bu gelişmelerin etkisi ile ABDfaiz oranları bir miktar stres atarak %2.2 seviyesinegeriledi.Yeni bir likidite operasyonu neticesinde detekrardan eski bandına girme eğiliminde olduğuanlaşılmakta. ABD’de QE3 olma ihtimali eski denklemleri yenidengündeme getirdi. Euro bir kere daha kritik seviye olarakgörülen 1.3275 seviyesinin üzerine çıktı, altın 1,700sınırını bir kere daha hedef olarak aldı. Lira ise MerkezBankası’nın da almış olduğu kararlar neticesinde dolarakarşı 1.77 sınırını bir kere daha denedi. Henüz QE3 ileilgili kesinleşmiş bir karar olmadığı için piyasalardayukarıdaki seviyelerin altında bir bahar yorgunluğu dagörülmekte. Yılın ilk çeyreğini piyasalar bu şekilde kapatmakta. Yeni yılagirerken ki beklentiler ve gerçekleşmeler arasında ciddi birfark bulunmakta. ABD’de ekonominin performansıbeklentilerin oldukça üstünde gelişirken, risk-on (risk alma)algılamasının etkisi ile ilk etapta ABD dolarının diğer kurlarkarşısında önemli sayılabilecek ölçekte değer kaybettiğiizlenmekte. QE3’ün bu kadar konuşulduğu bir ortamda busürecin devam etmesi beklenir. Ancak özellikle tonunudaha sertleştirmiş olan TCMB’nin etkisi ile lirada güçlenmeeğiliminin daha ön planda olması da olasıdır.Borsalardaki performansa baktığımızda genel bir yükselmeeğilimi görmekle birlikte iki farklı kamp da ortaya çıkmakta.Bunlardan birincisi Japonya ve Türkiye’nin başını çektiği veAlmanya’nın takip ettiği %20’e yakın veya üzerindeperformans göstererek bir boğa piyasası eşiğinde olanendeksler bulunmakta. Diğer tarafta ise çarpıcı bir şekildeİspanya borsası bulunmakta. Bütün bu piyasalardaizlediğimiz bu hareketlere kaşı İspanya’da geri çekilme yılınikinci çeyreği ile ilgili olumlu beklentiler oluşturmakta bizizorlamakta. Tüm dünya merkez bankacılarının da belirttiğigibi şu anda dahi en büyük risk “Avrupa”. Bu nedenle bugünlerde özellikle Avrupa İstikrar Fonu’nun geleceği vemiktarı önem taşımakta. Bunun haricinde Yunanistan veFransa seçimleri işlerin kolay bir şekilde çözümlenmesinizorlaştıran faktörler. Piyasalardaki likiditeden emtia fiyatları da olumluetkilenmekte. Burada altın, diğer ana grupların gerisindekalsa da gümüş ve brent petrol tatmin edici getirilergetirmiş. Ancak Amerika’nın kullandığı WTI petrol fiyatı isealtından sonra en kötü performansı gösterenler arasında.Genel olarak emtialardaki performans borsaların gerisindekalıyor. Bu da aslında bize bir şeyi daha söylemekte.Ekonomilerdeki performans borsaların bu gün itibarı ileulaştıkları seviyelerin gerisinde kalıyor. Yani piyasalarda birvarlık genişlemesi yaşanıyor. Bu ne noktada bir balonoluşturur ve ne zaman kalıcı bir geri çeklimle yaşanır? Busoruların cevaplarını 2012 yılı içinde bulacağız. Takipetmeye devam…" HALKYATIRIMDAN